Vele wegen, veel mogelijkheden

In het leven moet men meermaals beslissingen nemen en nu en dan ook eens bladzijden omslaan, van richting veranderen, woelige waters oversteken, bergen beklimmen, maar ook wel rustige plekjes vinden.

Eens ter wereld gekomen komt men terecht in een wereld van vallen en opstaan. Telkens maar opnieuw lijkt het alsof men op de proef gesteld wordt en steeds maar meer moet leren. Eens iets gekend of onder de knie, biedt zich weer een nieuwe moeilijkheid aan of worden we weer geconfronteerd met iets nieuws en ongekend.

Een heel leven lang, lijkt het wel, dat wij steeds maar met nieuwe zaken geconfronteerd worden. Daarbij moeten we nog moeite doen om het vorig gekende niet te vergeten. Hoe ouder we worden hoe makkelijker we gaan vergeten.

Maar één ding is zeker. Één keuze die we zullen moeten maken zal niet alleen onze hele toekomst veranderen, maar ook ons hele verdere leven bepalen.

Het betreft een Keuze van Levensbelang.

 

Het leven gaat dikwijls over kronkelige en gevaarlijke wegen, maar ook over avontuurlijke paden

Hobbelige of vlakke wegen

Voor iedereen zal het levenspad anders verlopen. Voor de een wat hobbeliger dan voor de ander. Voor de een wat saaier dan voor diegene die avontuur niet afschrikt en nieuwe zaken durft proberen.

Doorheen de mist kijken

Keuzes maken

Waar wij ook maar naartoe willen gaan, zal dat van ons een of meerdere keuzes en beslissingen vragen.

Die keuzes zullen veel bepalen voor het verloop van ons leven. Het komt er dan ook op aan om in je leven de juiste keuzes te maken op alle vlakken.

Door weer en wind zullen we telkens opnieuw een weg moeten banen tijdens opkomende mist, donkerte, onweders, hevige regen, maar ook soms door verzengende hitte.

Het komt er op aan, wat er ook moge gebeuren, dat we er ons doorslaan.

Ook komt het er op aan de eindstreep te halen. - Maar weet jij wel waar die lat ligt of die eindstreep zich bevind?

Hij die kwam om te roepen hem te volgen