Vertrappelende en overheersende goden

Doorheen de geschiedenis heeft de mens zich heel wat goden gemaakt en vereerd. Tot scha en schande moest hij dikwijls inzien dat die vele goden niet echt iets konden doen. Ook de vele idolen, sport en filmfiguren die mensen kwamen te vereren konden of kunnen niet echt iets positiefs bijdragen tot het leven.

Vele volkeren maakten zich onderdanig aan hun goden of afgoden, welke allerlei soorten figuren of natuurfenomenen waren. Ze vonden zichzelf bereid om zich aan bepaalde verplichtingen te houden om hun goden te eren. Zo werden velen geketend en gingen onder het juk van hun valse of gemeende goden.

In vele culturen bonden mensen zichzelf zodanig aan de verering van hun goden dat ze er niet tegen op zagen om zelfs mensen, meestal kinderen, te offeren.

 

Zoekende naar een god

Al die eeuwen dat de mensen op zoek waren naar een god die hen antwoorden kon geven en hen helpen, was er één God die hen nabij wenste te zijn.

Zijn Stem en oproep, om Hem te volgen en te dienen, werd en wordt door de meesten in de wind geslagen. Voor veel mensen is het zeer moeilijk om in een Onzichtbare God te geloven. De meesten verkiezen een god of goden die tastbaar zijn of die zoals hen menselijke makkelijk vatbare eigenschappen heeft. 

Van de enige ware God kan men niet zeggen dat Hij zo makkelijk vatbaar is. De mens moet moeite doen om Hem nabij te komen en Hem goed te kennen. Toch heeft Die Almachtige Ene Ware God, Die boven alle andere goden staat, het voor de mens mogelijk gemaakt om Hem degelijk te kennen. Hij heeft namelijk Zijn Woorden, Wensen, Daden en Opdrachten laten optekenen in een verzamelwerk en "ruggegraatsboek"dat wij de Bijbel noemen. In de 66 geheel nuttig voorziene boeken kan de mens meer over zichzelf en zijn Schepper God te weten komen.

Jehovah, de Naam van de Enige ware God

Geen meerdelige maar Enige God

Zelfs in het Christelijk geloof zijn er mensen die zich niet kunnen houden aan De Ene Schepper God uit de Bijbel. Zij verkiezen een tweevoudige of drievoudige god, waarbij de onderlinge godheden zelfs verschillende eigenschappen hebben. Zo is het merendeel van de zich Christen noemende bevolking aanhanger van de ”Heilige Drie-vuldigheid” of de ”Drie-Eenheid”. Zij hebben daarbij een god de zoon die in tegenstelling van God de Vader niet alles weet en niet alles kan. Toch krijgt die minder kunnende god de zoon alle aandacht en eer. Alsook hebben ze vele afbeeldingen van die god de zoon, maar ook van de twee andere goden, God de Vader en God de Heilige Geest.

Zij zouden zich er bewust van moeten zijn dat de God uit de Bijbel, Die Zich kenbaar heeft gemaakt als De God Die het Zijn is, namelijk de ”Ik ben die ben” met de apart geplaatste of heilige Naam Jehovah. Hij Die als enige God aanbeden wil worden, verdraagt het niet dat er afbeeldingen van Hem of andere goden zouden worden gemaakt ter verering. Die Enige Godheid heeft Zich ook kenbaar gemaakt als de God van Abraham. Ook is het een god die wil dat Zijn Naam over de gehele wereld zal verkondigd worden.

Elohim in het Hebreeuwse schrift: met de letters van rechts naar links gelezen: rialeph-lamed-he-yud-mem.

De Elohim Hashem Jehovah

De Elohim Hashem, of de God met de Naam boven alle namen, Jehovah hoort de Enige God te zijn waar de mensen zich moeten aan houden. Geschapen naar Zijn evenbeeld heeft elk wezen wel ergens diep in zich een gevoelen voor zijn schepper. Velen ontwijken dat gevoelen of willen niet ingaan op bepaalde gedachten die hen ertoe zouden toe brengen om dichter tot God te komen. Het verzet van de eerste mensen tegen hun Schepper zet zich nog steeds door.

Vele mensen verzetten zich tegen de gedachte van Een Enige God Die de Veroorzaker van het zijn en van alles zou zijn. ... De meeste mensen hebben liever zelf alles onder controle.  Vele mensen spelen ook maar al te graag voor god, en/of willen macht over anderen hebben.

De wereld zal echter tot het besef moeten komen dat er slechts Één God is die het recht heeft om over alles te beslissen. Hij is het Die de wereld geschapen heeft en voor die wereld een Plan heeft voorzien. Dat Plan zal sowieso ten uitvoer gebracht worden.

De mens zal moeten gaan beseffen dat elk Woord van God waarheid is en ten uitvoer wordt gebracht.

Een Begeleidingsboek en gesprekspartner ter bevrijding

De God boven ale goden, de Vertrooster en Bevrijder

Terwijl vele mensen rekenen op andere mensen en op valse goden zouden zij zich beter wenden tot hun Schepper, De God die boven alle goden staat. Hij is de beste Toehoorder, Die steeds bereid is Zijn oor te luisteren te leggen, eenders welke omstandigheden men zich in bevindt.

Jevovah is één en al oor en oog voor hen die naar Hem toe willen komen. Voor hen staat Hij steeds klaar om hen te helpen en raad te geven. Door Zijn Woord vaak te lezen zullen we wijzer worden en leren hoe we ons kunnen ontdoen van de ketens van deze wereld. Met de Bijbel in de hand, de Woorden in ons hoofd, kunnen we ons bevrijden en een betere wereld tegemoet zien.

Door het geloof in De Enige Ware God en het geloof in diegene die God gezonden heeft om ons te bevrijden, kunnen wij deelgenoten worden van die Genadegift die God voor de wereld voorzien heeft.