Noodzaak om te communiceren

Als men niet alleen is wil men zich niet al-een voelen tussen anderen. Liefst heeft men dan contact met elkaar door op verstaanbare wijze te communiceren met elkaar.

Daar is een begrijpbare taal een uitstekend hulpmiddel voor.

De Schepper God wenst ook met Zijn schepselen communiceren en heeft hiervoor gezorgd dat Zijn Woord in vele talen ter beschikking is, zodat iedereen wel een Bijbelvertaling in een door hem of haar begrijpbare taal kan vinden.

De telefoonlijn naar God

Contactpunt

God voorziet niet enkel dat Zijn Woord tot bij de mensen kan komen. Hij maakt het ook mogelijk dat mensen zich rechtstreeks tot Hem richten.

Waar mensen ook zijn kunnen zij zich steeds richten tot de Allerhoogste God boven alle goden, de Elohim Hashem Jehovah.

Fundament van een goede relatie

Indien men van iemand houdt wil men geen moment missen om er mee in contact te staan. Vandaag zijn er allerlei middelen die het contact met anderen vergemakkelijken.

Vroeger was het ”brieven schrijven”. Aldus heeft God heel wat brieven door Zijn couriers aan de mensheid laten bezorgen.

Indien wij een goede relatie met God wensen op te bouwen, zullen wij ook trachten meermaals met Hem in contact te treden.

Communicatie met Jehovah God is het fundament van een hechte band met hem (Ps. 86:3; 1 Thess. 5:17; Rom. 12:12).

Als je voldoende tijd neemt om je diepste gedachten en gevoelens tegenover Jehovah te uiten, krijg je vanzelf een hechtere band met je hemelse Vader, de ‘Hoorder van het gebed’ (Ps. 65:2). En als je merkt dat Jehovah je gebeden beantwoordt, groeit je liefde voor hem. Je gaat dan steeds beter beseffen dat ‘Jehovah nabij allen is die hem aanroepen’ (Ps. 145:18). Dat vertrouwen in Jehovah’s liefdevolle steun zal je helpen goed om te gaan met toekomstige beproevingen op je geloof.